Doden haantjes blijft op de agenda


Regelmatig verschijnen er artikelen in de media over het doden van eendagskuikens. Dit onderwerp houdt de gemoederen bezig zowel bij NGO’s, bedrijven alsook overheden. En dat zal zo blijven is de conclusie van het Rathenau Instituut.

Al eerder in 2014 publiceerde het Rathenau Instituut het verslag van een stakeholderdag. In dit rapport wordt melding  gemaakt van de verschillende mogelijke alternatieven voor het vergassen van haantjes en welke visies hierop leven. De eindconclusie is dat ‘het op eieren lopen blijft’. ‘De massale doding van eendagshaantjes in de legpluimveehouderij roept bij velen een gevoel van ongemak op en vormt een terugkerend thema op de politieke agenda. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor het doden van de haantjes. Geslachtsbepaling in het ei, al dan niet met behulp van genetische modificatie, en het opfokken van de haantjes zijn veelgenoemde opties. Maar vooralsnog is onduidelijk hoe kansrijk deze opties zijn’.

In Frankrijk dringen nu 36 leden van het parlement aan op een verbod op het doden van haantjes. In februari van dit jaar kondigde de Duitse landbouwminister Christian Schmidt aan om binnen enkele weken te komen met een ‘realistisch tijdplan voor het beëindigen van het doden van eendagskuikens’. Vertrouwd wordt op een techniek voor geslachtsbepaling. Ondertussen zoekt het Hollands Haantje en Haantje de Coq de weg naar uw bord. Een mooi Nederlandse smakelijke oplossing. Kluif ze!