Rapport Vermarkten van haantjes van legrassen


In het eindrapport van Wageningen UR van het project ‘haalbaarheid combikip’ wordt de laatste stand van zaken weergegeven over de mogelijkheden van het vermarkten van eendagskuikens, de haantjes van legrassen. Dit als alternatief voor het doden van deze eendagskuikens.

Inmiddels blijken (echte) haantjes een aantrekkelijke aanvulling op het kip-assortiment, met name voor de culinair geïnteresseerden én bewuste vleeseters (zie Waar te Koop?). Er is inmiddels een kleine, groeiende markt voor haantjes ontstaan, zowel conventioneel als biologisch, eerst in de horeca en inmiddels ook voor consumenten. Op korte termijn lijkt er afzet te zijn voor zo’n 30.000 haantjes per jaar met een doorgroei naar 50.000 haantjes per jaar. Maar dit is nog maar het begin. Het marktpotentieel voor deze oplossing is nog lang niet volledig verkend. Wanneer de horeca breder aanhaakt en de natuurvoedingswinkels de haantjes standaard in hun pakket opnemen is er nog veel mogelijk.

In het rapport Rapport 370833 vermarkten van haantjes van legrassen maart2016 wordt ingegaan op afwegingen die gemaakt zijn bij het vermarkten van haantjes. Wel of niet een dubbeldoelras, meerkosten, regelgeving, hoe opfokken, afmesten en positionering van het product zijn aspecten die worden behandeld. Een conclusie is om voorlopig onder de Nederlandse omstandigheden de focus te leggen op het doorontwikkelen van het afmesten van haantjes van reguliere legrassen en de marktontwikkeling voor lichtere haantjes voor verschillende afzetkanalen.

Voorkant rapport WUR mrt16